Bestuur

Banner Image

Governance

Speakup (Klokkenluider regeling)

De Speak-Up klokkenluidersregeling is een mechanisme om al onze stakeholders in de gelegenheid te stellen om op een anonieme wijze hun bezorgdheid over wangedrag op de DP World Paramaribo terminal ,zonder enig angst voor vergelding te melden. Op deze melding zal objectief, professioneel en consistent worden gereageerd, zonder u op enigerlei wijze in gevaar te brengen. Bekijk hier ons Speak-Up klokkenluidersbeleid.

Modern slavery act

Als onder deel van een multi national weten wij dat we een belangrijke rol kunnen spelen bij het verbeteren van het leven van mensen, het versterken van de gemeenschap en het beschermen van de omgeving. Dit betekent dat ervoor moet worden gezorgd dat slavernij, gedwongen arbeid en mensenhandel niet worden getolereerd in onze activiteiten of die van onze leveranciers, dit is een verantwoordelijkheid die wij zeer serieus nemen. Bekijk hier onze Modren Slavery act beleid.

Contractors management

Als onderdeel van het contractors management beleid verwacht DP World Paramaribo dat haar leveranciers haar gedragscode hanteert waarin het gewenste gedrag van haar leveranciers is omschreven. Het is bedoeld om ethisch zakelijk en professioneel gedrag en de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving te bevorderen. Met dit beleid trachten wij om een duurzame relatie met onze leveranciers tot stand te brengen, waarin we ook actief zijn. Bekijk hier onze gedragscode.