Arbeidsongevallen

Arbeidsongevallen

KERNCIJFERS

imageCOVID-19

Een stijging van 20 arbeidsongevallen met werkverlet en een frequentiegraad die 57,9% hoger ligt. Het verschil tussen 2020 en 2021 kan niet groter zijn. De verklaring ligt op verschillende vlakken. In 2021 merkten we een zekere ‘corona-moeheid’ en de daarbij horende frustraties . Daarbovenop waren er in 2021 veel wijzigingen op de terminal: creative stacking als gevolg van de overcapaciteit, verschillende wijzigingen in de straddle carrier parking, verhuis van de personeelsparking, verhuis naar het operationele gebouw, verhuis van de vrijzetzone en de wijziging van de truckflow. Eind 2021 waren deze veranderingen grotendeels geïmplementeerd en zouden ze geen negatieve invloed meer mogen hebben op de cijfers. Een positieve trend die we gelukkig ook de laatste maanden van 2021 konden waarnemen.

image
Banner Image