Bestuur

Ethische code en anti-omkoping

 DP World zet zich in om ervoor te zorgen dat alles wat het doet een langdurige positieve impact heeft op economieĆ«n en de samenleving. Als gevolg hiervan stellen we strenge ethische, professionele en wettelijke normen voor onszelf en de manier waarop we zaken doen. Onze DP World Code of Ethics identificeert hoe we internationale best practices handhaven bij het voorkomen van belangenconflicten, fraude, handel met voorkennis, misbruik van vertrouwelijke en persoonlijke informatie en moderne slavernij. Klik hier om onze ethische code te lezen.

In het bijzonder erkent DP World omkoping als onethisch gedrag dat een negatieve impact heeft op de samenleving: het veroorzaakt politieke instabiliteit, creĆ«ert sociale onzekerheid, verzwakt instellingen en verstoort markten. Het senior management van DP World heeft een niet-onderhandelbare toezegging gedaan om omkoping uit te sluiten van zijn activiteiten. Deze inzet voor de bestrijding van omkoping wordt ondersteund door duidelijk beleid, praktische procedures, training van het personeel en regelmatige monitoring en evaluatie. Klik hier om ons anti-omkopingsbeleid te lezen. We nodigen uit tot dialoog met gemeenschappen, branchegroepen en anderen over anti-omkoping. Stuur een e-mail naar antibribery@dpworld.com om contact met ons op te nemen.

We verwachten van onze leveranciers (verkopers, consultants, joint venture-partners, enz.) dat ze onze ethische waarden en anti-omkoping waarden delen. Onze Gedragscode voor leveranciers (de "Code") beschrijft de normen en het gedrag dat DP World van haar leveranciers verlangt. Klik hier voor meer info over de leverancierscode.

We nodigen alle belanghebbenden uit om hun bezorgdheid over onethisch of onwettig gedrag met betrekking tot ons bedrijf kenbaar te maken via onze Whistleblowing Hotline - klik hier voor meer informatie.