Ken uw fatal risk standaarden

Ken uw fatal risk standaarden

Binnen onze branche staan we bloot aan hoge risico's die kunnen leiden tot letsel of schade. Daarom is het van groot belang dat hoge risico's worden geïdentificeerd en beheerst door beheersbare maatregelen. Integra Port Services NV / DP World Paramaribo identificeerde risicovolle activiteiten en stelde operationele veiligheidsnormen vast om ernstige schade in onze industrie, die bekend staan als de Fatal Risk Standards (FRS), die kunnen worden geïdentificeerd met een logo, te elimineren.