Integraal Management Systeem

Integraal Management Systeem

Het management team heeft het integraal management beleid vastgesteld en goedgekeurd, waarin de algemene doelstellingen duidelijk worden uiteengezet en dat een verbintenis omvat tot verbetering van de prestaties op dit gebied.